Du ska renovera i ditt hem och vill komma igång så snart som möjligt. Kanske har du gjort det förut eller så har du ingen tidigare kunskap alls. Oavsett tidigare erfarenhet vill du slippa onödiga och tidskrävande processer som att sitta i timmar och planera hur renoveringen ska gå till. Det är väl bara att ta upp hammaren och börja slå, eller?

Utan en ordentlig planering är det risk för att hela ditt renoveringsprojekt kommer att förfalla snabbare än tänkt. Planeringen är mycket viktig för att du ska vara säker på att allt går som det ska och för att minimera risken för att oförutsedda problem uppstår. Utan planering finns det också risk för att renoveringen kommer att dra ut alldeles för mycket på tiden eller att man gör saker och ting i fel ordning, vilket i slutändan blir problem.

Skriv en lista

Det bästa sättet för att planera bra är att skriva en lista. I listan ska du t.ex. få med alla olika typer av moment som du kommer behöva genomföra. Om du ska göra en totalrenovering är detta extra viktigt. Du ska inte bara skriva upp vad som ska göras utan även skriva i vilken ordning som det ska gå i. Om du skippar att skriva ordningen finns det risk för att du börjar i fel ände och därmed inte kan utföra ett annat moment som du hade tänkt dig.

Förutom detta ska du även skriva upp när allt ska vara klart. Ta en deadline för varje moment och därefter skriver du en deadline för när hela renoveringen ska vara klar. På så sätt är det lättare att se till att du håller tiden som du har satt upp. I många fall är det flera personer som jobbar med renoveringen samtidigt och då behöver ni se till att dela upp arbetsuppgifterna. Alla tilldelade uppgifter ska hållas och ingen ska byta uppgift med varandra. Se till att alla får säga sitt vilka uppgifter som de ska ansvara för och glöm inte att man naturligtvis får ta hjälp av varandra. Att ansvara betyder bara att man har ansvar för att se till att uppgiften är klar i tid, och inte att man måste göra den helt ensam.

I listan ska även kostnader och budget skrivas in. Skriv upp kostnaderna för material och eventuell inredning om ni ska byta ut den. Glöm inte bort att VVS och t.ex. el måste utföras av en hantverkare och är alltså ingenting som man får trixa med själv. Om du ska anlita en hantverkare behöver du även räkna med dessa kostnader men kom ihåg att du har rätt till ROT-avdrag för arbetskostnaderna, däremot inte kostnader för t.ex. verktyg som behöver hyras in eller material som ska användas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>